Haagbeuk.rev.LL.2016.vs1a_afbzij

Haagbeuk of steenbeuk

Carpinus betulus

  • De bladeren werden gebruikt als matrasvulling.
  • Als hakhout. Samen met snippers van andere houtsoorten wordt het gebruikt voor het roken van paling.
  • Het hout is bijzonder splijtvast. Het wordt gebruikt voor slagershakblokken, heipalen en stampers in een oliemolen, kammen in molenwielen, tandwielen, gereedschap en als imitatie-ebben voor piano's. Het hout is hard en taai. Het heeft een fijne nerf, werkt veel en is gevoelig voor aantasting door houtworm. Ook haagbeuken, witbeuken of Hainbuche genoemd. De houtsoort heeft overigens botanisch niets te maken met een 'gewone' beuk maar het lijkt er als boom en als hout wel een beetje op. De spiegels van steenbeuken zijn echter veel groter en lijken een beetje op de grote spiegels in eikenhout. Steenbeuk is een harde en vaste Europese loofhoutsoort. Het kan makkelijk glad worden afgewerkt. Het hout is sterk, taai en moeilijk te splijten. Daarom wordt het vaak toegepast als hamerkop, tanden in tandwielen van molens, slagershakblokken etc. Voor meubels wordt het minder toegepast. Het is een houtsoort die makkelijk werkt en ook soms haarscheurtjes vertoont.

Die Hainbuche

Carpinus betulus

  • Die Blätter wurden gebraucht als Matratzenfühlung.
  • Als Hackholz. Zusammen mit Spähnen von anderen Holzsorten, wird es zum Aalräuchern benutzt.
  • Das Holz ist besonders splitterfest. Es wird benutzt für Schlachterhackblὅcke, Rammpfähle, Kolben in der Ölmühle, Kämme in Mühlenrädern, Werkzeug und als Imitation für Ebenholz bei Klavieren.
  • Das Holz ist hart und zäh. Es hat einen feinen Nerv, es verzieht sich sehr und ist empfindlich für die Gefährdung durch Holzwürmer.
  • Die Holzsorte hat übrigens botanisch nichts zu tun mit einer gewöhnlichen Buche, aber sie hat wohl Ähnlichkeit mit dem Baum und der Holzsorte. Die Spiegel der Steinbuche sind aber viel größer und gleichen den Spiegeln im Eichenholz. Die Steinbuche ist eine harte und feste Europäische Laubbaumsorte. Es kann ganz einfach glatt poliert werden. Das Holz ist stark, zäh und schwierig zu spalten.
  • Deshalb wird es oft angewendet als Holzhammer, Zähne für Zahnräder in Mühlen, Hackblöcke für Schlachter. Für Möbel wird es weniger verwendet. Es ist eine Holzsorte die sich leicht verzieht und Haarrisse bildet.
Haagbeuk.rev.LL.2016.vs1a_afbzij