Venijnboom.rev.LL.2016.vs1a_afbzij

Taxus

Taxus baccata

 • Het hout van de taxus is roodachtig bruin (met wit spinthout) en is tamelijk hard.
 • Het werd traditioneel gebruikt om bogen te maken.
 • De naam is afgeleid van het Griekse τόξο (toxo) dat 'boog' betekent (waarvan ook het woord toxisch afgeleid is). Derhalve is het niet verrassend dat in de Noordse mythologie, de god van de boog, de naam Ydalir (Taxus) had.
 • Vroeger sprak men ook wel van ive of venijnboom. Een Europese naaldhoutsoort met een grillige, zeer decoratieve tekening. Grote en grillige taxusbomen komen vaak voor op begraafplaatsen.
 • De naalden en bessen zijn zeer giftig. Elk jaar overlijden er wel een paar mensen of dieren aan.
 •  In detectiveromans  wordt het vaak als moordwapen gebruikt.
 • Taxushout Is uitsluitend beschikbaar in kleinere afmetingen, waar dan ook vaak nog wat zeer decoratieve noestjes inzitten. Het hout en fineer worden gebruikt voor diverse houtwaren en meubels in 'Engelse stijl'. Taxus is dé houtsoort voor pijl-en-boog waarbij men het zo uitzaagt dat er een randje spint aan de buitenkant en een randje kernhout aan de binnenkant van de boog wordt toegepast. Taxusspint heeft namelijk een grote treksterkte en Taxuskernhout een grote druksterkte. Men zou dus van 'voorgespannen' hout kunnen spreken!

Der Taxus

Taxus baccata

 • Das Holz des Taxus ist rὅtlich braun ( mit weiβem Spinholz) und ist ziemlich hart.
 • Es wurde traditionell benutzt um Bogen zu machen.
 • Der Name kommt aus dem Griechischen τόξο (toxo), das “Bogen“ bedeutet. (wovon auch das Wort toxisch abgeleitet ist). Deshalb ist nicht erstaunlich, dass in der Nordischen Mythologie, der Gott des Bogens den Namen Ydalir (Taxus) hatte.
 • Früher sprach man auch wohl von Ife oder Gemeine Eibe. Eine Europäische Nadelholzsorte mit einer bizarren, dekorativen Zeichnung.
 • Groβe, bizarre Taxusbäume kommen oft auf Friedhὅfe vor.
 • Die Nadeln und Beeren sind sehr giftig. Jedes Jahr sterben dadurch ein paar Menschen und Tiere.
 • In Krimis wird es oft als Mordwaffe benutzt.
 • Taxusholz ist nur erhältlich in kleinen Maβen, wo sich dann auch noch sehr dekorative Nusten befinden.
 • Das Holz und Furnier werden gebraucht für verschiedene Holzartikel und Mὅbel im Englischen Stil. Taxus ist die Holzsorte für Pfeil und Boge, wobei es so ausgesägt wird daβ ein Rand Splintholz an der Auβenseite und ein Rand Kernholz an der Innenseite des Bogens angewendet wird. Taxus Splintholz hat eine groβe Ziehstärke und Taxus Kernholz eine groβe Druckstärke. Man kὅnnte also von “vorgespannten“ Holz sprechen.
Venijnboom.rev.LL.2016.vs1a_afbzij