Zeepkruid.rev.LL.2016.vs1a_afbzijj

Zeepkruid

Saponaria officinalis

  • Volgens de Flora Batava is het een schoonheidswater dat: 'de eigenschap bezit de huid blank en zacht te maken'. Het zou uitwendig zelfs tegen schurft in gebruik zijn geweest.
  • Recept: Je krijgt zeep door de hele plant (vooral de wortel) in water te koken. Het aftreksel is een zachte, effectieve reiniger die vooral gebruikt kan worden voor fijne weefsels die worden geschaad door moderne synthetische zepen.
  • De wortels van de plant werden vroeger gebruikt om wasgoed te bleken. Een aftreksel van de wortels werd daartoe schuimig geklopt. Het schuim werd gesprenkeld over het wasgoed dat op een bleekveld uitgespreid lag. Na droging in de zon werd het gedroogde schuim afgeborsteld. Er is echter in oude geschriften niets te vinden over deze toepassing. Zeepkruid staat al eeuwen bekend om zijn waskracht. Het wordt vooral gebruikt bij tere stoffen en bij het verwijderen van vetvlekken.

Der Seifenwurz

Saponaria officinalis

  • Laut der Flora Batavia ist es Schὅnheitswasser. Es besitzt die Eigenschaft die Haut weiβ und weich zu machen. Es soll äuβerlich sogar gegen Krätze gebraucht sein.
  • Rezept: Man bekommt Seife, durch die ganze Pflanze, vor allem die Wurzel, in Wasser zu kochen. Der Sud ist ein weicher, effektiver Reiniger, der vor allem gebraucht werden kann für feine Fasern, die geschädigt werden durch moderne synthetische Seifen.
  • Die Wurzeln der Pflanze wurden früher zum bleichen der Wäsche benutzt. Der Sud der Wurzeln wurde dafür schaumig geschlagen. Der Schaum wurde über die Wäsche gesprenkelt, die auf der Rasenbleiche ausgebreitet lag. Nach dem Trocknen in der Sonne, wurde der Schaum abgebürstet. In alten Schriftstücken ist hierüber nichts zu finden. Seifenkraut ist seit Jahrhunderten bekannt durch seine Waschkraft. Es wird vor allem benutzt bei feinen Stoffen und beim +entfernen von Fettflecken.
Zeepkruid.rev.LL.2016.vs1a_afbzijj