duizendblad-rev-ll-2016-vs1a_afbzij

Zwarte toorts

Verbascum nigrum

  • Er zijn verschillende soorten toortsen: koningskaars, keizerskaars, zwarte toorts en stalkaars. Ze kruisen ook met elkaar. Daardoor zijn er talloze mengvormen ontstaan. Deze worden gevat onder de naam Verbascum seciosum.
  • De verschillende soorten worden vaak met elkaar verward. Voor het gebruik is dit geen probleem omdat ze dezelfde werking hebben.
  • De zachte haren op de bladeren en stelen zijn licht ontvlambaar.
  •  Vroeger werden ze gebruikt om lonten mee te maken voor olielampen. De lange, met dons bedekte, stengels werden vroeger in begrafenisstoeten als kaarsen gebrand.

die Schwarze Königskerze

Verbascum nigrum

  • Es gibt verschiedene Sorten Kerzen: Kὅnigskerze, Kaiserkerze, Schwarze Königskerze und Stallkerze. Sie kreuzen sich mit einander. Dadurch sind zahllose Mischformen entstanden. Diese werden unter dem Namen Verbascum seciosum erfasst.
  • Die verschiedenen Sorten werden oft mit einander verwechselt. Im Gebrauch ist es kein Problem, da sie alle die gleiche Wirkung haben.
  • Die weichen Haare auf den Blättern und Stielen sind leicht entflammbar.
  • Früher wurden sie gebraucht um Dochte für Öllampen her zu stellen.
  • Die langen, mit Flaum bedeckten Stiele, wurden früher in Trauerzügen als Kerzen benutzt.
duizendblad-rev-ll-2016-vs1a_afbzij