Roomse kervel.rev.LL.2016.vs1a_afbzij

Roomse kervel

Myrrhis odorata

  • Roomse kervel werd gebruikt door Kartuizer monniken om Chartreuse, een likeur, van te maken. Net als de andere familieleden anijs, venkel en karwij wordt kervel als smaakmaker gebruikt.
  • Roomse kervel is bovendien een insectenlokker.
    Her en der leest men dat in Engeland Roomse kervel ook wel werd gebruikt om houten meubels en vloeren te schuren, dan wel te boenen. Vooral eikenhout zou een mooie glans krijgen als ze wordt geboend met bladeren van Roomse kervel (daarna wreef men het met een doek op om het groene sap te verwijderen). Ook de rijpe zaden werden tot pulp gestampt, vervolgens in een kaasdoek verpakt, om daarmee te boenen. Vermoed wordt dat het vooral om de frisse geur van de plant ging! 

Die Süβdolde oder Wilde Anis

Myrrhis odorata

  • Die Süβdolde wurde früher durch Kartuizer Mὅnche gebraucht um Chartreuse, ein Likὅrsorte, her zu stellen.
  • Genau wie die anderen Familienmitglieder, Anis, Fenchel und Kümmel, wird die Süβdolde als Geschmacksmacher benutzt.
  • Die Süβdolde ist übrigens auch ein Insektenlocker.
  • Hier und da lieβt man, dass die Süβdolde auch gebraucht wurde um Holzmὅbel und Fuβbὅden zu schmirgeln oder zu bohnern. Vor allem Eichenholz sollte einen schὅnen Glanz bekommen, wenn es gebohnert wird mit Blättern von der Süβdolde. Danach rieb man es mit einem Tuch um den grünen Saft zu entfernen.
  • Auch die reifen Samen wurden zu Brei gestampft, danach in ein Nesseltuch gepackt, um damit zu scheuern. Vermutlich ging es vor allem um den frischen Duft der Pflanze.
Roomse kervel.rev.LL.2016.vs1a_afbzij