Vleeskruid-bazielkruid-basilicum.rev.LL.2016.vs1a_afbzij

Basilicum

Ocimum basilicum

 • Basilicum wordt ook koningskruid genoemd. Dat kwam omdat drie magiërs - de Drie Koningen - naar Bethlehem trokken omdat Jezus geboren was. Balthasar zag een basilicumstruik staan waaruit een robijnrood vogeltje tevoorschijn kwam. Het sprak met mensenstem: ¨De schepper van de hemel en aarde is geboren, het is de God-en-Mens en de wereld is hem onderdanig.¨
 • Het insmeren van de huid met basilicum zorgt dat insecten op een afstand blijven. Je droogt basilicum door takjes af te knippen, bijeen te binden en omgekeerd op te hangen of door de blaadjes te verspreiden over een groot schoon oppervlak waar de wind geen vat op heeft.
 • Basilicum komt van oorsprong uit India. Daar is het een heilig kruid dat aangeplant wordt bij tempels die gewijd zijn aan de Hindoegoden.
 • De Indiërs kozen dit kruid uit om de eed te zweren bij de rechtbank.
 • In Egypte zijn in meerdere grafkamers kransen van basilicum terug gevonden.
 • De Grieken kenden de plant geneeskracht toe.
 • En in Italië kon een dame die op vrijersvoeten wilde, dit aangeven door een pot basilicum voor haar raam te zetten.

Das Basilikum

Ocimum basilicum

 • Basilikum wird auch Königskraut genannt. Das kam weil die drei Weisen – die drei Könige – nach Bethlehem zogen. weil Jesus geboren war. Balthasar sah eine Basilikumstrauch, woraus ein rubinrotes Vögelchen zum Vorschein kam. Es sprach mit Menschenstimme: “Der Schöpfer von Himmel und Erde ist geboren. Es ist der Gott und Mensch und die Welt ist ihm untertan“.
 • Das einkremen der Haut mit Basilikum sorgt dafür das Insekten Abstand bewahren.
 • Man trocknet Basilikum durch Zweige ab zu schneiden, zusammen zu binden und umgekehrt auf zu hängen oder durch die Blätter zu verstreuen über eine saubere groβe Fläche, wo es windstill ist.
 • Basilikum kommt ursprünglich aus Indien. Dort ist es ein heiliges Kraut, dass bei Tempeln, die geweiht sind an Hindugὅtter, angepflanzt wird.
 • Die Inder wählten dieses Kraut um den Eid vor Gericht zu schwὅren.
 • In Ägypten sind in mehreren Grabkammern Kränze von Basilikum zurückgefunden.
 • Die Griechen kannten der Pflanze medizinische Wirkung zu.
 • In Italien konnte eine Dame, die einen Freier suchte, dieses zeigen durch ein Töpfchen Basilikum ins Fenster zu stellen.

Vleeskruid-bazielkruid-basilicum.rev.LL.2016.vs1a_afbzij