80 Sint-Janskruid.rev.LL.2016.vs1a_afbzij

Sint-Janskruid

Hypericum perforatum

  • De plant is genoemd naar Sint-Jan. Men meende dat het sap van de plant het bloed van Sint-Jan bevatte en daarom een helende werking had en boze geesten bestreed.
  •  Men hing het aan de deuren van huizen, stallen en schuren.
  •  Cosmetisch: Extracten worden gebruikt in shampoos en haarlotions om het afbreken van het haar tegen te gaan.

Das Johanneskraut

Hypericum perforatum

  • Die Pflanze ist nach Johannes genannt.
  • Man sagte, dass der Saft der Pflanze Blut von Johannes enthält und deshalb eine heilende Wirkung hat und böse Geister vertreiben konnte.
  • Man hing es an die Türen von Häusern, Ställen und Scheunen.

80 Sint-Janskruid.rev.LL.2016.vs1a_afbzij