Madonnalelie rev.LL.2016.vs1a_afbzij

Madonnalelie

Lilium candidum

  • De lelie is een van de oudste bolgewassen die we kennen. In oude geschriften en op afbeeldingen, die dateren van 2000 tot 1500 jaar voor Christus, is de lelie reeds te zien.
  • Symboliek: De lelie symboliseert onschuld, vergankelijkheid, koninklijkheid, geestelijke liefde, puurheid, vruchtbaarheid, zuiverheid, reinheid en eenheid. De Romeinen en Grieken kroonden hun bruiden met lelies voor een puur en vruchtbaar leven. De witte lelie wordt traditioneel veel gebruikt bij het afscheid van ons aardse bestaan en wordt daarom vaak geassocieerd met de dood.

Die Marienlilie

Lilium candidum

  • Die Lili eist eine der ältesten Knollengewächse die wir kennen. In alten Schriftstücken und Bildern, die datieren von 2000 bis 1500 Jahren vor Christus, ist die Lilie schon zu sehen.
  • Symbolik: Die Lilie symbolisiert Unschuld, Vergänglichkeit, Reinheit, königlich, ursprünglich. Fruchtbarkeit und Einheit.
  • Die Römer und Griechen krönten ihre Bräute mit Lilien für ein pures und fruchtbares Leben.
  • Die weiβe Lilie wird traditionell viel beim Abschied vom  diesseitigen Leben gebraucht und deshalb oft in Verbindung gebracht mit dem Tod.

Madonnalelie rev.LL.2016.vs1a_afbzij