Disclaimer De Groene Kruidhof

De Groene Kruidhof te Elburg aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor (in)directe gevolgen in welke vorm dan ook en/of schade, door het onoordeelkundig gebruik en toepassen van de op deze website genoemde informatie en/of kruiden in welke vorm dan ook en/of in enig opzicht verband houdt met deze website.

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer.

 

Bij veel plantbeschrijvingen staan de toepassingen zoals ze al honderden, soms duizenden jaren in zwang waren. Tegenwoordig worden veel extracten en andere delen van genoemde planten en andere gewassen gebruikt in onder meer de homeo- en fytotherapie en de farmaceutische industrie. De fabricage van deze middelen staat onder streng toezicht en worden bereid met veel kennis van zaken. Doseringen luisteren heel nauw. De toepassingen zijn louter vanuit historisch oogpunt aan de plantportretten toegevoegd, niet om zelf mee te gaan dokteren!!

 

15 november 2016

BG_Home_V02