Religieuze planten

 

In de Bijbel en de Koran worden vaak planten genoemd, die een bepaalde religieuze boodschap uitdragen, zoals bijvoorbeeld alsem en akelei, de Judasboom, het madeliefje en de papaver. Maar ook het Boeddhisme komt aan bod met de Ficus religiosa oftewel debodhiboom.

 

Alruin (Mandragora Officinarum L.

In Hooglied wordt de liefdesappels geven hun geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. Mijn Liefste, die heb ik voor U bewaard!

Uit dit vers blijkt zonder meer dat de dudaïm, zoals de Hebreeuwse naam is en zoiets als “de liefhebbenden” betekent.

Genesis 30:14; 30:15; 30:16; Hooglied 7:13; Jeremia 24:1 Testament van Issaschar 1:3-5, Flavius Josephus, Joodse Oorlogen, Boek VII 6:3. Zie "dudaïn" en "liefdesappelen"

 

Alsem - Artemisia  citroenkruid.

In de bijbel vaak genoemd i.v.m. bittere tijden De spreekwoordelijke bitterheid van alsem komt ter sprake in een passage uit het Bijbelboek Openbaring, (hoofdstuk 8):

"10 De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.

11 De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water, dat bitter geworden was."

Klaagliederen 3:15 en 19, Jeremias 23:15 en Amos 5:7 Klaagl. 3:19-20

 

 Wilde akelei - Aquilegia vulgaris

Het gebogen bloemhoofdje verbeeldt de ootmoed van Maria bij het aanhoren van de boodschap van Gabriel.

Soms wijst het op de zeven gaven van de Heilige Geest.

Zowel de plant als de bloem van de akelei wordt gebruikt op begraafplaatsen. De akelei staat voor het lijden van Christus.

Symbolisch

 

 Grote brandnetel - Urtica dioica

Toen God de wereld schiep, verdeelde hij ook de zaden en gaf aan de duivel haver en boekweit. St. Michiel vond dit niet eerlijk en zei tegen God, dat de mensen deze zaden nodig hadden. Zo kreeg hij de opdracht de zaden terug te halen. Hij snelde achter de duivel aan, die steeds maar hardop de namen van de planten noemde: " Haver, boekweit! Haver, boekweit!’ "Wat zeg je toch?" riep St. Michiel, " Je bedoelt distels en netels!’ "Nee", zei de duivel, "Hoe was het nu ook weer?" en zo bracht St. Michiel hem helemaal van de wijs totdat hij op het laatst zelf geloofde dat hij ‘distels en netels’ gekregen had. Voortaan waren dit duivelsplanten.

Moab zal worden als Sodom en Ammon als Gomorra: een distelveld, een zoutput, voor altijd een woestenij.

Sefanja 2:9 (HSV) Jes. 15:13, Ezech. 2:6, Zef. 2:9.

Symbolisch

 

Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare

Athanasia is het Oud-Grieks voor onsterfelijk en dat is ook de symbolische waarde van de plant. In de christelijke symboliek staat boerenwormkruid voor gemoedsrust (waarheid en bescherming).

Symbolisch

 

 Buxus - Buxus sempervirens

Met Palmpasen worden takjes van deze struik, na gezegend te zijn, gebruikt in de “palmhôltjes” optocht, dit ter herinnering aan de intocht in Jeruzalem. Weert al het Kwaad! De buxus is al vele eeuwen bekend als plant voor hagen in tuinen. De symboliek die daarbij hoort is geslotenheid en volharding. Van oudsher gebruikten kloosterlingen buxus als haag om de vakken van de kruidentuin. Omdat vele kruiden lustopwekkende geuren verspreiden, staat buxus juist voor lustwerend. Algemeen vinden we buxus terug op kerkhoven met de symbolische betekenis: eeuwigheid en de verrijzenis van Christus.

Jesaja 41:19 Jesaja 60:13

bilzekruid Joz.15:11,FlaviusJosephus, Joodse 0udheden, Boek III, 7:6. Sichron Joz. 15:11.

 

Gewone Brunel - Prunella vulgaris

Gewone Brunel wordt ook wel godsheil of godswonderkruid genoemd. De plant werd onder meer gebruikt tegen difterie. In de Elzas heet het St. Antoniuskraut. Deze heilige Antonius was beschermheilige tegen allerlei besmettelijke ziektes zoals de pest, difterie en het antoniusvuur.

Symbolisch

 

Cichorei - Cichorium intybus

Cichorei staat symbool voor het vinden van de weg. Obstakels verdwijnen, anderen zijn je gunstig gezind. De Bijbelse plant behoort tot de ‘bittere kruiden’, die nog altijd gegeten worden bij het Joodse Paasmaal op de Seideravond, ter herinnering aan de uittocht uit Egypte van de kinderen Israëls o.l.v. Mozes. Ook zuring en molsla behoren tot de bittere kruiden.

Exodus 12:8

 

Duizendblad - Achillea millefolium

Symbool voor moed en dapperheid. Achillus was een Griekse krijger. De symboliek die hier ook mee samenhangt is: Ik houd van je door dik en dun. Jozef verwondde zich toen hij Jezus timmer les gaf. Jezus bedekte de bloedende wond met ‘t blad van deze plant en bleek een zeer geneeskrachtige werking te hebben. Volksnaam in Frankrijk: herbe du St. Joseph, in Duitsland: Zimmermannskraut. Op Sacramentsdag legde men het kruid onder de dorpel. Het duizendblad zou de boze machten buiten de deur houden.

Symbolisch

 

Dille - Anethum graveolens  

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

De dillezaden werden gebruikt bij het koken. De Joodse traditie voegde daar ook gekweekte kruiden aan toe.

Jesaja 28:25, Mattheüs 23:23 fes. 28:25

 

Driekleurig viooltje - Viola tricolor

Viola tricolor wordt ook wel de Drievuldigheidsbloem.

Symbool voor lijden van Christus (paarse kleur)

Daarnaast is dit viooltje het symbool van nederigheid van Maria.

Symbolisch

 

Distels - geslacht Carduus

Er zijn wel 70 soorten zoals de knikkende, de kruid- en de tengere distel. In De Groene Kruidhof staat naast de Mariadistel,

De bloemen werden gebruikt als gesel. De distel staat symbool voor de gevolgen van verwoesting, nalatigheid en verval.

Genesis 3:18, Jesaja 5:6, 7:24, Mattheüs 13:7

 

 

Grote engelwortel - Angelica archangelica

De plant werd al in de negende eeuw afgebeeld. Drie-eenheidssymbool. Grote engelwortel is een zeer geneeskrachtig kruid, vooral de wortel. Deze werd onder meer gebruikt bij de bestrijding van de gevreesde ziekte – de pest - ook wel de Zwarte Dood genoemd, de meest gevreesde ziekte van de Middeleeuwen. De olie wordt verwerkt in de likeur Bénédictine!

Symbolisch

 

Echte lavendel - Lavandula augustifolia

 

Enkele dagen na de geboorte van Jezus ging Maria in een beekje de kleren van haar kind wassen. Toen zij ze op de oever te drogen wilde leggen, zag zij daar een onooglijk gewas. Om de andere bloemen en planten te sparen, besloot zij de kleertjes op deze plant te leggen. Toen zij na enige tijd terugkwam, merkte zij tot haar verwondering dat het gehele veld vervuld was van een heerlijke geur. Niet wetend waar dit verrukkelijk aroma vandaan kwam, ging zij op zoek naar de plek waar zij haar wasgoed had achtergelaten, maar nergens was het onaanzienlijke plantje meer te ontdekken. Plotseling stond de engel Gabriël voor haar en sprak: "Gezegend zij deze plant boven alle andere. Hij werd verkozen de kleren van het kind te drogen en daarom zal hij vanaf heden bloemen dragen die de geur van het paradijs verspreiden". Maria zag nu dat de plant prachtige blauwe bloemen had gekregen en zij plukte een takje af en stak het tussen haar kleed, opdat de geur van het paradijs haar altijd zou vergezellen.

Symbolisch

 

Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis

 

Longkruid wordt ook wel onzelievevrouwenmelk genoemd. De vlekken op het blad zouden zijn ontstaan uit de melkdruppels van Maria, die zij morste bij het voeden van Jezus. Als religieuze plant valt longkruid onder de veelomvattender groep Legendeplanten.

Symbolisch

 

(Tuin-)Goudsbloem - Calendula officinalis

Aangezien de goudsbloem het zonlicht volgt, werd ze onder meer een symbool van gehoorzaamheid. In de Middeleeuwen voegde men dikwijls de naam van de Maagd Maria toe aan iets dat mooi of nuttig was, vandaar de naam Marygold. De goudsbloem was één van de middeleeuwse symbolen van de H. Maagd. Niet vreemd is dat Calendula ook de bloem op 25 maart is, de dag van Mariaboodschap. In de kunst staat de goudsbloem niet alleen symbool voor droefheid en bezorgdheid, doch ook voor rijkdom.

Symbolisch

 

 

Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum

De Bijbelse naam van vogelmelk is duivenmest. Benhadad, koning van Aram, had Samaria belegerd. Er ontstond zo’n hongersnood, dat 1/4 maat duivenmest tot wel vijf zilverlingen opbracht. Vergelijk: een ezelskop kostte toen 80 zilverlingen!

Kon. 6:25

Symbolisch

 

Hazelaar - Corylus avellana

Volgens de legende heeft Maria tijdens een hevig onweer, toen zij op weg was naar haar nicht Elisabeth, een schuilplaats gevonden onder een hazelaar. Sindsdien wordt op Maria-visitatie door vrouwen in Tirol een hazelaartakje boven de deur gehangen. Een magische struik!

Symbolisch

 

 Hulst - Ilex aquifolium

Men vertelt dat de hulst ontstond uit de palmen, die men voor Jezus’ blijde intrede in Jeruzalem gebruikt had en die van schrik doornen kregen, als zij de Joden hoorden roepen: "Kruisigt hem, kruisigt hem!" Daarom blijft die heester immer groen.

Symbolisch

 

Hysop - Hyssopus officinalis

Al in de Bijbel staat hysop symbool voor bescheidenheid, reiniging (zuiveren) en nederigheid. De invloed van hysop is ontspannend, opwekkend en geeft je een positieve houding. In het Arabisch betekend hysop 'heilig kruid'.

Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond.

Psalm 51:9 Öntzondig mij met hyssop, dan ben ik rein”

Exodus 12:21-22, 1 Kon. 4:33, Ps. 51:7, Joh. 19:28-30 (96); Lev. 14:4, Num. 19:61 (96, 104); Lev. 14:6 (105)

 

 

 Echte kamille (Bloemen des velds) – Matricaria chamomilla

 

Moederkruid, deugd, bescheidenheid. Voor gezond moederschap (geen maagd mag aan deze plant voorbijgaan zonder  een diepe buiging te maken) Maria plant.

Kamille is een echte veldbloem zoals als klaprozen, gekroonde ganzenbloem, saliesoorten en nog veel meer! De plant staat symbolisch voor de kortstondigheid van het aardse leven en aardse glorie tegenover de eeuwige trouw van het woord van God. Het is een grote groep kleurige, meest eenjarige bloemen of bloemdragende grassen, die in de hitte snel tot bloei komen, maar even snel weer verwelken. Hiertoe behoren ook allerlei bolgewassen, die wij allen kennen zoals tulpen, anemonen, wilde hyacinten, narcissen, cyclamen, blauwe druifjes en vogelmelk, hoewel deze bekender zijn als ‘de leliën des velds’. De echte lelie komt voor op de Carmel bij Jeruzalem, meestal in combinatie met de gevlekte gouddistel.

Symbolisch

Jesaja 40:6-8, Jes. 40:61, Petrus 1:24 -25

 

Grote kaardebol - Dipsacus fullonum

De kaardebol behoort tot de Bijbelse ‘doornen en distelen’. In de Elzas staat de plant ook bekend als Wijwatervat of Wijwaterborstel.

 

Mattheüs 13: 24-25

 

Kaasjeskruid - Malva sylvestris L.

Kaasjeskruid werd vroeger veel gebruikt als groente, net als het blad van de stokroos. Smakeloos! Het wordt in vertalingen aangeduid als Zit er smaak aan het wit van een ei?/ Is er smaak in het sap van kruid? In de volksmond wordt het paternosterkruid genoemd.

Job 6:6-7 (HSV) Job 6:6 (Stu

 

 

Klimop - Hedera helix

Door de hechtwortels waarmee klimop zich vastmaakt, heeft zij de symboliek van trouw en verbondenheid (in de vriendschap) gekregen. Een krans van klimop door vrouwen op het hoofd gedragen, is een symbool voor geluk. In Griekenland kreeg een bruidspaar klimopranken als symbool voor de eeuwige liefde. Daarnaast wordt klimop veel gebruikt op kerkhoven. Daar staat de altijd groene plant voor eeuwigheid en droefenis. Ook symboliseert deze klimplant de onvergankelijkheid en trouw. Het leven van Christus dat altijd groen blijft.

komt niet in de Bijbel voor, wel in de apocriefe werken (2 Makkabeeën 6:7 en 3 Makkabeeën 2: 29)

 

 

 

Knoflook - Allium sativum

Toen de engel Gabriël aan Maria zijn boodschap overbracht, weende zij van vreugde. Iedere traan werd een madeliefje. De duivel die het zag gebeuren en woedend was, greep met zijn klauw naar ieder bloempje. Waar zijn klauw de grond raakte ontstond een knoflook, een stinkend kruid, dat het madeliefje zeer onaangenaam was. Het begon de knoflook te bestrijden en verdrong hem overal.

Wij gedenken aan de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook.

Numeri 11:5 -6

Symbolisch

 

Lelietje-van-dalen - Convallaria majalis

Het lelietje-van-dalen of lelietje-der-dalen staat symbool voor eenvoud en prilheid. De plant bloeit in mei en is dan ook het symbool voor de meimaand. Bij graven fungeert het als symbool van Christus, als brenger van het heil en het evangelie.

Men vindt het aan de voeten van het Christuskind, bij Madonna.
Het is het nationale symbool van Finland.

Symbolisch

 

Leliën des Velds

Allerlei kleurige bol- en knolgewassen, zoals blauwe druifjes, rode tulpen, narcissen, anemonen, wilde hyacinten, cyclamen en vogelmelk. Op de foto een anemoonsoort.

Mattheüs 6:28-30, Lucas 12:27

 

Lievevrouwebedstro - Asperula odorata


Maria deed het kruid in het kribbetje om een zacht bedje voor Jezus te maken. Anderen zeggen dat Maria er zelf op heeft geslapen als kind. Behoort als religieuze plant tot de veelomvattender groep legendeplanten.

Symbolisch

Madeliefje - Bellis perennis

Madeliefje, liefje van de wei, staat symbool voor onschuld, reinheid (maagdelijkheid) en trouw in de liefde/loyale liefde.
Madeliefjes, als een ketting geregen, krijgen de betekenis van verbondenheid en geluk. Het madeliefje ontstond uit de tranen van Maria Magdalena, toen ze bij het graf van Christus stond.

Het madeliefje wordt ook beschouwd als Mariabloem. Vaak staat het bloempje op kribbeafbeeldingen aan de voeten van Maria wat duidt op haar goedertierenheid. Symbool van de onvergankelijkheid en de eeuwige liefde.

Symbolisch

 

Wilde marjolein - Origanum vulgare

Wilde marjolein, ook bekend als oregano, betekent in het Grieks 'oros ganos', of 'vreugde van de berg'. Godin Aphrodite zag in de zoete geur het symbool van geluk. In de Middeleeuwen gebruikten vrouwen marjolein als 'ruikertje', als symbool voor vrouwelijkheid en aantrekkingskracht, voor een pittige dame met een zachte kant.

 

Mariadistel - Silybum marianum

Een kruid dat in vroeger tijden veel gegeten werd en als medicijn werd gebruikt tegen vele kwalen. De Mariadistel dankt haar naam aan de witte vlekken op de bladeren die symbool staan voor de moedermelk van Maria.

Jesaja 34:13: 'De Mariadistel zorgt goed voor ons'. Gen. 3:17-18, Hos. 10:8, Matth. 7:15-16.

 

Munt – Mentha                                

Vroeger gewijd aan Venus. In de Christelijke symboliek werd de munt het kruid van Maria (vanwege de heerlijke geur) gezien. Munt groeide in het wild langs de oevers van de Jordaan.

Mattheüs 23:23

 

Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas

Stamt af van de Vredespalm, waaronder de onzichtbare God zich voor het eerst geopenbaard zou hebben aan de mens. Met het magische zaad kon men heksenwerk doen! Wie het zaad bij zich droeg, kon zich onzichtbaar maken en kon zonder moe te worden het werk verrichten van wel twintig mensen! Ook wel een paradijsplant genoemd.
Symbolisch

 

Madonnalelie - Lilium candidum

Is het symbool van haar zuiverheid en een attribuut van verschillende heiligen.

Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: “zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen.”

Lukas 12:27 (NBV) Hosea 14:6

 

Meekrap - Rubia tinctorum

Hebreeuwse naam voor meekrap is poevah of foeah, in de Bijbel alleen gebruikt als eigennaam.

In bijbelse tijden werd vooral de rode kleurstof uit de wortel gebruikt om kleding en lederwerk te verven.

Exodus 26:1 Gen.46:13 Richt. 10:1 Kron. 7:1.

 

Mirte –Myrtus

Groeit op de heuvels in Israël. Onderdeel van de lulav. Gebruikt voor de Loofhutten. Jesaja zag voor zich hoe de mirte op een dag in de plaats zou komen van de stekelige doornstruik uit de woestijn.

De naam van Esther, Hadassa, was afgeleid van het Hebreeuwse woord voor mirte.

Esth. 2:7 Lev. 23:40-43 Jes 41:19 Neh. 8:15 (Zacharia 1: 7-17). Jes. 15:13

 

 

Mierikswortel

In Exodus 12 vers 8 lezen we de opdracht dat de Joden tijdens het Seder, de maaltijd, die op Pesach wordt genuttigd, bittere kruiden, maror, moeten eten. We zien dan ook dat tijdens deze maaltijd bij Joodse gezinnen, mierikswortel ligt, dit is een kruid, dat zeer bitter smaakt en waarvan het loof, als je het rauw eet, de tranen uit je ogen zal persen.

Exodus 12 vers 8

 

Papaver - Papaver rhoeas

De papaver is een Bijbelse bloem. De plant behoort tot ‘de bloemen des velds’, die symbool staan voor de vergankelijkheid van het aardse bestaan en de aardse glorie, tegenover de eeuwige trouw van het Woord van God.

Jesaja 40:6,8,1  Petrus 1:24-25

 

Paardebloem - Taraxacum officinalis

Symbool voor de (leeuwen)moed van Jezus bij zijn Kruisiging. In de Christelijke kunst is de paardebloem het symbool van het lijden en de dood. In Engeland wordt de bloem dandelion genoemd, naar het Frans dent de lion. In Nederland tegen de Duitse grens duidt men het ook aan met leeuwentand.

Symbolisch

 

 

Roos - geslacht Rosaceae.

Deze is  is bij uitstek een Mariasymbool, koningin der bloemen, als sluitsteen in kerkgewelven. Rode rozen staan symbool voor de martelaren. En de witte roos voor de zuiverheid, in het bijzonder die van de maagd.

Hooglied 2:1-2 Fenicische- Ecclesiasticus 24:14.

Symbolisch

 

Rozemarijn - Rosmarinus officinalis

Symbool voor geboorte en seksuele vermogens. Ook als levensroede gebruikt in de pubertijd om het meisje vruchtbaar te maken. Veel geurende kruiden uit het mediterrane Griekenland hebben een link met Aphrodite, de godin van de liefde. Rozemarijn staat voor “Je blijft in mijn herinnering” en vriendschap. In zijn algemeenheid staat rozemarijn bekend om haar stimulerende kracht bij concentratie en draagt bij aan een goed geheugen. In de Middeleeuwen, en nog lang daarna, werd het in het sleutelgat gestoken om de duivel en zijn trawanten buiten te houden. Het was eveneens een ingrediënt van pestazijn. Maria Magdalena zou rozemarijn naast het lege graf van Jezus hebben gevonden.

Symbolisch

 

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

Sint-Janskruid bloeit altijd rond 24 juni, de dag van Sint-Johannes. In de Germaanse cultuur staat deze bloem symbool voor het licht en de zomerzonnewende. Synoniem voor Sint-Janskruid is 'Jaag den duvel'. In vroegere tijden was Sint-Janskruid een afweermiddel tegen hekserij. Het kruid bezit buitengewoon veel heilzame krachten. In de homeopathie wordt het nog altijd gebruikt. De plant zou zijn ontstaan uit het bloed van Johannes de Doper en de plekjes in het blad zijn door Herodias toegebracht, doordat zij de tong, die haar zo vaak vermaande, met haar haarpin doorboorde.

Nog gebruikt in de St. Janstros, bos bloemen van bepaalde samenstelling, gewijd door de pastoor, weert  daardoor het kwaad. Werkt ook tegen blikseminslag.

Symbolisch

 

SalieSalvia officinalis
Tijdens de vlucht naar Egypte zou deze plant zijn uitgegroeid tot een ware struik, die Maria met het Christuskind kon verbergen voor de soldaten van Herodes. Vandaar dat aan de plant zeer geneeskrachtige eigenschappen worden toegeschreven, volgens een Provençaalse legende. in Israël groeien veel saliesoorten. God instrueerde Mozes om de kandelaar te bouwen, zoals dat beschreven wordt in
Exodus 37:17-18 Exodus. 25: 31-40.

Mariaplant

Symbolisch

 

Stinkende gouwe - Chelidomium majus

Ontstond uit het bloed van de slangenkop, die door de Messias verpletterd werd. Dat giftige bloed is het oranje sap van de gouwe. Legendeplant. In de volksmond ook bekend als godsheil.

Symbolisch

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

Kreeg zijn naam door zijn puntige bladeren, die deden denken aan de speer, die in Jezus zijde gestoken werd, toen hij gekruisigd werd. Daarom symboliseert deze plant het Lijden van Christus.

Weegbree is een plantje dat nooit vertrapt kan worden. Het is dan ook het symbool voor standvastigheid in het geloof. In de kunst soms afgebeeld bij de Heilige Familie als symbool van nederigheid. Weegbree werd in de volksgeneeskunst gebruikt tegen giftige beten.
Symbolisch

 

Valeriaan - Valeriana officinalis

Valeriaan staat symbool voor waardigheid. Deze symboliek dateert al uit de tijd van de Griekse Oudheid. Tast mijn waardigheid niet aan, blijf uit mijn buurt. In de volksmond was de plant bekend onder de naam duvelsdrek. De walgelijke geur en de stompe wortel zijn ontstaan doordat de duivel uit woede over de heilzame werking een stuk van de wortel heeft afgebeten!

De beste nardusolie kwam van uit Tarsus en werd gewonnen uit een bepaald soort valeriaan.

De zalving in Bethanië “Joh. 12:3 Hooglied 1:12

 

Vlas - Linum usitatissimum

Volgens de Germaanse mythologie zou de godin Hulda de sterfelijken de kunst van het vlas spinnen en weven hebben geleerd. Een linnen hemd staat symbool voor reinheid. Zo wordt van de vlijtige vrouw gezegd dat “Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen.”

Ex. 9:31,joh. 19:40. Spreuken 31:13

 

Vrouwenmantel - Alchemilla vulgaris

 

Vrouwenmantel staat symbool als de 'beste vriend van de vrouw'. De bladeren zijn zacht als de mantel van godin Freya. De plant geeft de vrouw haar schoonheid terug na een bevalling.

Een geneeskrachtige plant in de vorm van een (O.L.V.)manteltje.

Mariaplant

 

 

Verbena of ijzerhard - Verbena hastata

In veel culturen had ijzerhard een symbolische betekenis in de religie. Het werd beschouwd als een heilig kruid. In het oude Egypte was de bloem gewijd aan de godin Isis. Bij de Grieken stond de plant symbool voor verzoening, liefde en ontroering. Ook deze plant was verbonden met Aphrodite. Bij de Kelten stond ijzerhard voor voorspellen. De bard kroonde zich met ijzerhard om inspiratie te krijgen. En bij de Germanen was het een offerkruid aan de god Diu en speelde het een rol bij beslissingen over vrede en oorlog.

Symbolisch

 

Vlier - Sambucus nigra

Toen Jezus aan de soldaten ter geseling werd overgeleverd, boden de hogepriesters en Schriftgeleerden hun tuchtroeden (vliertakken) aan de soldaten aan, ter geseling van Jezus. Sindsdien laat hij zijn witte bloemen droevig hangen en ontstaan daaruit bloederige traanbessen. Het werd een kromme, vervallen struik! Anderen beweren dat Jezus gegeseld werd met takken van de berk (modderbezems!) of van de wilg, die sindsdien zijn takken laat hangen en een treurwilg geworden is.

Symbolisch

 

Veldzuring - Rumex acetosa

Bij de uittocht van de Joden uit Egypte was dit, samen met cichorei en veldsla, het zuur van het veld. Behoort tot de zogenoemde ‘bittere kruiden’. Deze worden nog steeds gegeten met ongezuurd brood bij het Joodse Paasfeest. Zie ook cichorei.

Symbool voor genegenheid.

Exodus 12:8, Numeri 9:11

Symbolisch

 

Venkel - Foeniculum vulgare

Neem voor uzelf geurige specerijen: druipende hars, onyx en galbanum, dus geurige specerijen en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn.

Exodus 30:34

 

 

Wijnruit - Ruta graveolens

In de Middeleeuwen klemden doodgravers, tijdens het dragen van de kist, een takje wijnruit tussen hun tanden, als bescherming tegen de zwarte dood. Wijnruit staat ook symbool voor bescherming tegen het kwaad.

Maar wee jullie farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het één moeten doen zonder het andere te laten

Symbolisch

Lucas 11:42

 

 

 

Wijnstok - Vitis vinifera

De wijnstok staat symbool voor overvloed in de brede zin van het woord. Voor de hoorn des overvloeds, voor al het goede van het leven. Behoort tot de zeven zegeningen, die God het land geschonken heeft. “Want de Here uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten, een land van tarwe, gerst en wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels, een land van olierijke olijfbomen en van honing. “

En Hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen: Iemand plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan dien aan de landlieden, en reisde buiten 's lands.

Markus 12:1 (HSV)

“Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landsman/ ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken”.

Deuteronomium 8:7-8, Amos 9:13, Johannes 15:1-2 en 5 (Jesaja 5).